" Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut ,dan dengan tidak mengeraskan suara ,pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang2 yang lengah. " <>

Thursday, September 15, 2011

Abdullah Fahim Al Hafiz, inshaAllah.. Adikku

No comments:

Post a Comment